เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
Medical Supplies

 
 
S@vV หน้ากาอนามัยทางการแพทย์
มีความหนาถึง 3 ชั้น : 25gsm x 25gsm. X 25gsm.
ประสิทธิภาพการกรองมากถึง 99% ++ 50 ชิ้น /กล่อง

ถุงมือ Disposable แบรนด์ Glove7

ชนิด Latex Gloveและ ชนิด Nitril Glove
ขนาด S,M,L,XL

Flexible Tube Disposable

อุปกรณ์เชื่อมกับท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube)

Next >