อุปกรณ์ป้องกัน 
Safety Medical

Surgical gown

Non-reinforce / reinforce

Hood Sheet

ผลิตจาก Non Woven น้ำหนักเบา
เนื้อผ้าดูดซับของเหลวได้ดี และไม่มีฝุ่นผ้า (Linting Free)

Index Med Face Shield

หน้ากากเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลั่ง และสารเคมีอันตราย

Next >