บริษัท อินเด็กซ์เมดิคัลแอนด์ซัพพลาย จำกัด

118/40 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-117-0730, 086-366-4001  อีเมล : IMS_2553@HOTMAIL.COM